Instal·lacions Fogasel
CATALÀ · CASTELLANO
P.I. Can Canals, Sant Quirze
Mallorca,27
E-MAIL
info@fogasel.com
TELÈFON
93 717 01 68Instal·lacions i manteniment

Som instal·ladors autoritzats que duem a terme totes les activitats que oferim als nostres clients. + info

Enginyeria

Oferim als nostres clients un servei integral de les seves necessitats. Assessorem, projectem, supervisem l'execució de l'obra i ens encarreguem de la legalització davant els organismes oficials corresponent. + info

Eficiència energètica

Apostem clarament per un futur sostenible, proposem als nostres clients solucions, a nivell industrial, comercial i domèstic, per a l'optimització de les seves instal·lacions. + info

Construcció i reformes integrals

Realitzem tot tipus de reformes per a la seva comunitat de veïns, habitatge o negoci. Ens encarreguem de tot el procés, oferint als nostres clients un servei integral. + info
 

Serveis

Eficiència energètica


Estudis de substitució de lluminàries LED. Estudi de viabilitat econòmica mitjançant estudi i desenvolupament tècnic / legal de la inversió a realitzar per a la substitució de l'enllumenat convencional per enllumenat amb tecnologia LED. Anàlisi de les necessitats lumíniques, assessorament sobre possibles alternatives, estudi tècnic-econòmic de la nova instal·lació i anàlisi de l'amortització i rendibilitat de la instal·lació proposada.

Energia i subministraments. Assessorament tècnic / legal en contractacions elèctriques i estudi de facturacions per minimitzar costos i la dispersió de consums. Anàlisi de modificacions a mínim cost. Estudi d'Inversions amb retorn de la inversió a curt, mitjà i llarg termini. Anàlisi de la instal·lació elèctrica: potència, energia reactiva i harmònics.

Energies renovables. Assessorament tècnic, legal i econòmic a la instal·lació i implantació d'energies renovables per a l'avaluació de la seva contribució a l'estalvi energètic de les seves instal·lacions. Anàlisi de les diverses opcions per a l'eficiència energètica de la instal·lació i estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació proposada.

- Energia Solar tèrmica i fotovoltaica.
- Energia Biomassa i Biogàs.
- Energia Geotèrmica.
- Cogeneració / micro-cogeneració.

Qualificacions Energètiques d'edificis. Informe sobre els paràmetres de qualificació energètica establerts en el nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Redacció de l'informe amb els resultats obtinguts i les propostes de mesures correctores per optimitzar la demanda i el consum energètic.